Jeżeli pracodawca nie jest w stanie spełnić żądań związku zawodowego, musi niezwłocznie zaprosić partnera społecznego do rokowań. O ile pracodawca nie może się nie wywiązać z tego obowiązku, o tyle związek może utrudniać prowadzenie rokowań.
Związek zawodowy wszczął spór zbiorowy z pracodawcą, żądając dokonania podwyżek stawek osobistego zaszeregowania o 200 zł. Pracodawca odmówił spełniania żądań i wyznaczył termin spotkania w celu odbycia negocjacji. Związek zawodowy uchyla się jednak od udziału w nich.
Zgodnie z art. 8 ustawy o sporach zbiorowych pracodawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpoczęcia rokowań w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia. Słowo „niezwłocznie” należy rozumieć dosłownie, tzn. rozpoczęcie rokowań winno być rozpoczęte w takim terminie, aby nie można było pracodawcy postawić zarzutu zwłoki.