Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się nie tylko czas zatrudnienia, ale także określoną liczbę lat z tytułu ukończenia danej szkoły
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownik (czyli osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę) ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.

Ustalenie wymiaru urlopu

Podstawowy wymiar (liczba dni) urlopu jest uzależniony od ogólnego stażu pracy i wynosi:
● 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat lub
● 26 dni – jeżeli jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego
W pełnej wersji artykułu:
- Jakie okresy wlicza się do wymiaru urlopu
- Kiedy uzyskuje się prawo do urlopu
- Godzinowe rozliczenie urlopu
- Na czym polega urlop proporcjonalny
- Jak wybrać najkorzystniejszy wariant przy ustalaniu stażu pracy
- Jak udziela się urlopu pracownikowi pracującemu na pół etatu
- Jak bezpłatny urlop wpływa na urlop wypoczynkowy