Jedna z poprawek przyjęta przez posłów doprecyzowuje, że w protokole pokontrolnym powinna znaleźć się jedynie treść ustnej, a nie pisemnej decyzji inspektora wobec pracodawcy. Zgodnie z nowelizacją w drobnych sprawach, niewymagających pisemnego wystąpienia do firmy, inspektor pracy będzie mógł wydać ustne polecenie usunięcia uchybień.

– Chodzi w tym przypadku o nieprawidłowości, które można usunąć podczas trwania kontroli lub niezwłocznie po jej zakończeniu – tłumaczy Janusz Krasoń, poseł sprawozdawca nowelizacji, z zawodu inspektor pracy.

Nowe przepisy nie tylko uproszczą kontrole, ale także umożliwią inspektorom skuteczniejszą walkę z pracodawcami, którzy ich unikają lub uporczywie łamią prawa pracownicze. Na ich wniosek prokurator będzie musiał sporządzić uzasadnienie do postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia lub o jego umorzeniu w sprawach prowadzonych na podstawie zawiadomień inspekcji. Dzięki temu inspektorzy będą wiedzieć, jakie argumenty mogą podjąć w zażaleniu na decyzję prokuratora.

W ubiegłym roku tylko w 151 przypadkach postępowania wszczęte na skutek zawiadomień inspektorów pracy zakończyły się skierowaniem przez prokuratora aktu oskarżenia do sądu. Na wokandę trafiło więc zaledwie 12 proc. wszystkich zgłoszonych przez PIP spraw.