W ciągu najbliższych dwóch miesięcy mogą zmienić się zasady kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w firmach. Sejm przyjął bowiem poprawki do nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), która ma uprościć procedurę kontrolną. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta. Wejdzie w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Jedna z poprawek przyjęta przez posłów doprecyzowuje, że w protokole pokontrolnym powinna znaleźć się jedynie treść ustnej, a nie pisemnej decyzji inspektora wobec pracodawcy. Zgodnie z nowelizacją w drobnych sprawach, niewymagających pisemnego wystąpienia do firmy, inspektor pracy będzie mógł wydać ustne polecenie usunięcia uchybień.
– Chodzi w tym przypadku o nieprawidłowości, które można usunąć podczas trwania kontroli lub niezwłocznie po jej zakończeniu – tłumaczy Janusz Krasoń, poseł sprawozdawca nowelizacji, z zawodu inspektor pracy.