Minister podkreśliła, że nowe rozwiązania zostaną przedstawione w ciągu kilku tygodni. "Położymy na pewno nacisk na opiekę stomatologiczną. Chciałabym, żeby miała zdecydowanie szerszy wymiar, jeżeli chodzi o dzieci" - mówiła Kopacz.

"Będziemy udoskonalać rolę pielęgniarki i higienistki szkolnej. (...) Natomiast co do obecności lekarza w szkole, uważam, że byłoby w tej chwili wbrew systemowi" - dodała. Jak mówił minister zdrowia, opieka medyczna w szkołach ma być dużo szersza, obejmie także dodatkowe dziedziny.

Kopacz nie chciała mówić o szczegółach proponowanych rozwiązań. Zaznaczyła, że zostaną one zaprezentowane podczas specjalnej konferencji prasowej.

Rzecznik praw dziecka zwracał uwagę na brak odpowiedniej opieki medycznej w szkołach, utrudniony dostęp do pediatrów i stomatologów

Profilaktyczna opieka medyczna w szkołach obejmuje obecnie m.in. testy przesiewowe polegające na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy rozwojowej i niezdiagnozowanych chorób oraz zaburzeń lub wad; profilaktyczne badania lekarskie, kwalifikację do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego, kwalifikację do programów rehabilitacyjnych, profilaktyczne badania stomatologiczne, profilaktykę próchnicy zębów i profilaktykę ortodontyczną, udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć oraz obowiązkowe szczepienia ochronne.

Do obowiązków pielęgniarki lub higienistki szkolnej należy m.in. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, organizowanie profilaktycznych badań lekarskich, prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej, współorganizowanie lub organizowanie i wykonywanie szczepień ochronnych, udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć, a także prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów.

W swoim sprawozdaniu za 2009 r. rzecznik praw dziecka Marek Michalak zwracał uwagę na brak odpowiedniej opieki medycznej w szkołach, utrudniony dostęp do pediatrów i stomatologów.