Średni wynik uzyskany przez szóstoklasistów w ubiegłym roku to 24,56 punktów na 40 możliwych, a dwa lata temu 25,8 punktów.

Sprawdzian, zwany kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma kontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić, w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce (w tym liczenie).

W teście rozwiązywanym przez szóstoklasistów były 26 zadania. 20 z nich to zadania zamknięte - należało wskazać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych, były też zadania otwarte - uczeń musiał sam napisać odpowiedź. Szóstoklasiści musieli też napisać dwa teksty własny na zadany temat.

Ze wstępnej informacji CKE wynika, że jeśli chodzi o czytanie, średni wynik szóstoklasistów w tym roku wyniósł 8,28 na 10 możliwych punktów, pisanie - 5,46 na 10 pkt., rozumowanie - 5,28 na 8 pkt., korzystanie z informacji - 2,31 na 4 pkt., wykorzystywanie wiedzy w praktyce - 3,93 na 8 pkt.

Tak jak w latach ubiegłych uczniowie na sprawdzianie najlepiej radzili sobie z czytaniem ze zrozumieniem, najsłabiej - z pisaniem tekstu własnego. Najwyższy średni wynik (26,8 pkt.) uzyskali uczniowie ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, najniższy (24,5 pkt.) - uczniowie ze szkół wiejskich.

Do tegorocznego sprawdzianu 5 kwietnia przystąpiło około 375 tys. szóstoklasistów w 12 8000 szkół podstawowych w całej Polsce. Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.

Jeśli szóstoklasista zamierza kontynuować naukę w gimnazjum rejonowym, to liczba uzyskanych przez niego punktów ze sprawdzianu nie ma większego znaczenia - i tak zostanie przyjęty do szkoły. W przypadku wyboru gimnazjum spoza rejonu, szkoły prywatnej lub społecznej wynik sprawdzianu może decydować o tym, czy uczeń zostanie przyjęty do szkoły.