Średnio zdobyli 26,16 pkt. na 40 możliwych. Na drugim miejscu znaleźli się uczniowie z Mazowsza, których wynik jest gorszy o 0,2 pkt.

Choć sprawdzian wypadł lepiej niż w ub. roku, to jednak uczniowie po raz kolejny udowodnili, że szkoła nie pokazuje im jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce i jak korzystać z podanych informacji, a nawet nie uczy pisania, pisze gazeta.

W Małopolsce sprawdzian najlepiej napisali w tym roku uczniowie z Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Średnio zdobyli 35,13 pkt. Najlepszy wynik w tej szkole to 39 pkt., a najsłabszy 30.

Przystąpienie do sprawdzianu szóstoklasistów jest obowiązkowe. Uczeń, który tego nie zrobi musi powtarzać ostatnią klasę. Wynik nie ma żadnego wpływu na ukończenie przez ucznia szkoły podstawowej. Jest jednak ważny dla dzieci, które starają się o przyjęcie do gimnazjów spoza rejonu.