Od 21 marca tego roku pracodawcy mają kłopoty z wydawaniem świadectw pracy. Wszystko za sprawą nowelizacji kodeksu pracy z 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. nr 36, poz. 181), która miała ułatwić przekazywanie takich dokumentów i odbiurokratyzować zatrudnienie pracowników. Nowe przepisy są jednak tak nieprecyzyjne, że w praktyce firmy nie wiedzą, w którym momencie należy wydawać świadectwa osobom zatrudnionym na podstawie umów na czas określony.

Podwójny dokument

Zgodnie z nowelizacją, jeśli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, firma musi wydać mu świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie tych umów zawartych w ciągu 24 miesięcy (poczynając od zawarcia pierwszej umowy).