Co trzeci zakład opieki zdrowotnej nieprawidłowo wypłaca wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych – wynika z kontroli inspekcji pracy w 281 placówkach medycznych.
W ubiegłym roku dzięki interwencji inspektorów pracy szpitale wypłaciły 14,5 tys. pracownikom zaległe świadczenia na kwotę 10,7 mln zł. Aż 36 proc. skontrolowanych placówek nieprawidłowo wypłacało wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Co czwarty szpital zaniżał kwotę takiego świadczenia.
– Dyrektorzy muszą ograniczać wydatki, tak aby zmieścić się w limitach określonych w umowie z NFZ. Dlatego pracownicy nie otrzymują należnych świadczeń – mówi Ryszard Kijak z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.