Trzech na pięciu pracujących Polaków przyznaje, że zdarza im się dobrowolnie i bezpłatnie wykonywać zadania nienależące do ich obowiązków. Na taką dodatkową pracę godzą się osoby o krótkim stażu pracy, częściej kobiety niż mężczyźni. Tak wynika z badań CBOS przeprowadzonych na dwóch grupach respondentów (1002 i 950 osób).
Blisko połowa ankietowanych rezygnuje z przerw przysługujących im w czasie pracy. Dzięki temu chcą zwiększyć swoją efektywność. A 34 proc. respondentów zdarza się pracować w domu bez dodatkowego wynagrodzenia. Polacy często decydują się także na wydłużenie dniówki w firmie, choć nie zobowiązuje ich do tego pracodawca. W ten sposób chcą nadrobić zaległości lub przygotować się do pracy w następnym dniu. Po godzinach zostawał co czwarty badany.
Zgodnie z przepisami tygodniowy czas pracy nie może przekraczać 48 godz. wraz z nadliczbówkami. Ograniczenie to nie dotyczy kadry menedżerskiej. Praca w nadgodzinach jest dopuszczalna w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej (np. w celu ochrony zdrowia lub życia ludzkiego) lub gdy jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami pracodawcy.