W I kwartale tego roku prawie o 1/5 zmniejszyła się kwota kar nakładanych przez inspektorów pracy na firmy łamiące prawa pracownicze.
Przez pierwsze cztery miesiące tego roku Państwowa Inspekcja Pracy nałożyła na pracodawców 4,7 tys. mandatów, czyli o 900 mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie łączna kwota takich sankcji spadła z 6,9 mln do 5,7 mln zł.
– W pierwszym kwartale tego roku widoczna jest poprawa w przestrzeganiu przepisów prawa pracy. Nadal musimy jednak przeciwdziałać wielu naruszeniom przepisów, zwłaszcza dotyczącym wypłaty wynagrodzeń – mówi Tadeusz Zając, główny inspektor pracy.