"Prezydent chce, aby w wyniku planowanych debat na temat systemu emerytalnego, powstał plan reform, które zapewnią Polakom w przyszłości godziwe emerytury" - powiedziała PAP prezydencka minister Irena Wóycicka.

W debatach będą uczestniczyć przedstawiciele rządu, eksperci, przedstawiciele partnerów społecznych i organizacji pozarządowych.

Wóycicka podkreśliła, że prezydent chce rozmawiać o tym, co zrobić, by zapewnić godziwe emerytury w przyszłości. "Jak usunąć bariery aktywności zawodowej osób w starszym wieku, jak skutecznie chronić przed ubóstwem na starość także tych, którzy zarabiają niewiele i nie z własnej woli mają krótkie okresy pracy zarobkowej, jak skutecznie zachęcać Polaków do dobrowolnego oszczędzania na starość" - wyliczała.

Prezydent chce też dyskutować, w jaki sposób osiągnąć zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

"Wiadomo, że jest to sprawa kontrowersyjna, są na ten temat różne opinie, warto o tym dyskutować" - powiedziała Wóycicka. Jak podkreśliła, "system emerytalny, w obecnym kształcie nie zapewnia w przyszłości sensownej wysokości emerytur, bez względu na to w jakiej proporcji wypłacane one będą z ZUS i z OFE".

"Z prognoz wynika, że relacje emerytur do wynagrodzeń będą systematycznie spadać - do poziomu około 30 proc. za 50 lat. Ta tendencja jest niepokojąca i wymaga reakcji" - powiedziała minister.

7 kwietnia Bronisław Komorowski podpisał ustawę w sprawie zmian w systemie emerytalnym, zmniejszającą składkę do OFE. Przez kilka dni konsultował się w tej sprawie m.in. z przedstawicielami związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Konstytucjonaliści, w tym były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień, zgłaszali zastrzeżenia, że ustawa zmieniająca system emerytalny może nie być zgodna z konstytucją. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta informowali, że w świetle ekspertyz, którymi dysponuje prezydent, takiego zagrożenia nie ma.

Oprócz systemu emerytalnego, tematem debat w Kancelarii Prezydenta, które odbędą się w najbliższych miesiącach, mają być m.in.: perspektywa wejścia Polski do strefy euro, katalog niezbędnych zmian w dziedzinie stanowienia prawa, czy kwestie związane z rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw.