Minister Wóycicka podkreśliła w poniedziałkowej rozmowie z PAP, że nowelizacja to pierwsza sfinalizowana w parlamencie inicjatywna ustawodawcza prezydenta Komorowskiego. Dlatego - jak dodała - nowela ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostanie uroczyście podpisana przez Komorowskiego w Pałacu Prezydenckim.

Minister zaznaczyła, że nowelizacja, która ma zniwelować niekorzystne efekty zmian przepisów dotyczących zasad łączenia pracy z emeryturą, może objąć 47 tys. osób.

"Celem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS jest zniwelowanie negatywnych skutków, jakie - dla wysokości emerytur - przyniosła zmiana zasad łączenia emerytury z pracą. Osoby przechodzące na emeryturę, w zaufaniu do państwa i stanowionego przez niego prawa, na podstawie obowiązujących przepisów, nie mogły wiedzieć o planowanych zmianach i mogły podjąć błędną, niekorzystną dla nich decyzję" - zaznaczyła minister.

Podkreśliła, że takie osoby mogły stracić na wysokości emerytury. Stąd ustawa, która naprawia tę sytuację - dodała minister.

Zainicjowana przez prezydenta nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych umożliwia ponowne przeliczenie emerytury osobom, które zdecydują się na zawieszenie emerytury z dniem 1 października celem kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy bez rozwiązania stosunku pracy.

Dotyczy to osób, które przeszły na emeryturę w okresie od 8 stycznia 2009 r. do końca ubiegłego roku jednocześnie kontynuując pracę u tego samego pracodawcy bez rozwiązania stosunku pracy. Możliwość ponownego przeliczenia emerytury będą miały osoby, które zawieszą emeryturę na okres co najmniej 18 miesięcy.

Nowela jest konsekwencją zmian, jakie zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie łączenia emerytury z pracą. Zgodnie z ta zmianą osoby łączące dotychczas pracę z emeryturą bez rozwiązania stosunku pracy będą musiały do dnia 1 października 2011 r. podjąć decyzję: mogą one rozwiązać stosunek pracy decydując się na pobieranie emerytury bądź też kontynuować pracę bez rozwiązania umowy o pracę, w następstwie czego ich emerytura zostanie zawieszona do czasu zaprzestania pracy.

Wóycicka zwróciła uwagę, że Komorowski nie mógł zawetować całej noweli z 16 grudnia 2010 roku, gdyż stabilizowała ona całościowo sytuację w finansach publicznych. Bezcelowe także - jak zaznaczyła - wydawało się skierowanie tych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ - argumentowała Wóycicka - TK wypowiedział się już w tej sprawie, nie znajdując sprzeczności z ustawą zasadniczą.

Dlatego - jak tłumaczyła minister - prezydent zdecydował się wystąpić z inicjatywą umożliwiającą ponowne przeliczenie wysokości świadczeń niektórych pracujących emerytów. "To rozwiązanie pan prezydent uznał za skuteczne" - podkreśliła minister.

Przypomniała też, że w parlamencie jest już kilka innych inicjatyw ustawodawczych prezydenta, m.in. projekt zmiany konstytucji czy projekt ustawy dot. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.