Pracodawca, który przed zawarciem umowy o pracę, podpisuje z daną osobą umowę cywilnoprawną, może być ukarany grzywną. Przekonał się o tym właściciel zakładu przemysłowego, który na tych samych stanowiskach pracy zatrudniał osoby na podstawie umów cywilnoprawnych i umów o pracę.

Kontrola Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach wykazała, że pracownicy i osoby zatrudnione na podstawie umów o dzieło wykonywały pracę w tym samym czasie i były objęte tym samym system czasu pracy. Zdarzało się, że zawieranie umowy cywilnoprawnej było również traktowane w zakładzie pracy, jako forma okresu próbnego. Pracodawca zawierał z pracownikiem takie umowy w celu sprawdzenia przydatności danej osoby do zatrudnienia na umowę o pracę. Dla przykładu w 2010 roku firma zatrudniła na umowę o pracę 11 osób, które wcześniej świadczyły pracę na podstawie umowy o dzieło. W zawieranych kontraktach cywilnoprawnych zobowiązywano osobę do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Inspektor pracy skierował wniosek do sądu o ukaranie pracodawcy m.in. z powodu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, w których zgodnie z art. 22 par. 1 kodeksu pracy powinny być zawarte umowy o pracę. Wykroczenie to jest zagrożone karą grzywny w maksymalnej wysokości 30 tys. zł. Pracodawcy postawiono także zarzut dopuszczenia do eksploatacji niesprawnych technicznie maszyn i urządzeń, bez wymaganych osłon zabezpieczających strefę niebezpieczną, narażając tym samym życie i zdrowie pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło.