We wtorek uczniowie pisali test z wiedzy humanistycznej, w środę - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej.

"Do kilku, prawdopodobnie do trzech szkół nie dostarczono odpowiednich płyt CD z nagranymi tekstami. Na brak tych płyt nie zwrócili uwagi, ani przewodniczący, ani członkowie zespołów egzaminujących. W szkołach, których dotyczyło to zdarzenie uczniowie automatycznie nie mogli wysłuchać nagrań i rozwiązać części zadań. Uczniowie ci będą musieli przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym" - powiedział PAP p.o. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Tadeusz Mosiek.

"Z tego, co się orientuję w dwóch szkołach dotyczyło to wszystkich uczniów, którzy mieli przystąpić do egzaminu, a w trzeciej uczniów w jednej sali" - wyjaśnił Mosiek. Zaznaczył, że to są wstępne, nie do końca zweryfikowane informacje. "Nie ma jeszcze protokołów, nie znam szczegółów" - zaznaczył. Według niego, były to jedyne sygnały o zakłóceniach w przebiegu czwartkowego egzaminu, jakie dotarły do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Gimnazjaliści mogli wybrać spośród sześciu języków obcych. Według CKE, uczniowie najliczniej deklarowali chęć zdawania egzaminu z języka angielskiego; zrobiło tak ponad 340 tys. gimnazjalistów. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki - wybrało go prawie 74 tys. uczniów. Chęć zdawania z rosyjskiego wyraziło około 4 tys. gimnazjalistów, a niecałe 1700 z francuskiego. 330 gimnazjalistów wybrało hiszpański, a blisko 50 - włoski.

Egzamin rozpoczął się o godz. 9. Trwał półtorej godziny; uczniowie z różnymi dysfunkcjami mogli pisać go 45 minut dłużej.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisać w drugim terminie - 6, 7 i 9 czerwca. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum.

Wyniki egzaminu uczniowie poznają w połowie czerwca.

Powtórka egzaminu gimnazjalnego, by poprawić jego wynik, nie jest możliwa. Wynik egzaminu z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Test z języka obcego ma tylko diagnozować jego znajomość przez ucznia.

Uczeń gimnazjum może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół ponadgimnazjalnych jednocześnie. O przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decydują: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego.

Tegoroczny egzamin gimnazjalny jest ostatnim przeprowadzanym według dotychczasowych zasad. Od roku szkolnego 2011/2012 zmieniona będzie m.in. część egzaminu sprawdzająca znajomość języka obcego. Będzie test będzie miał dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Ten drugi zdawać będą uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuują naukę języka rozpoczętą w szkole podstawowej.

Wynik testu z języka obcego zacznie też być brany przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Na początku tylko z poziomu podstawowego, a od 2017/2018 roku także z poziomu rozszerzonego.

Do grupy języków obcych, z których obecnie można zdawać egzamin, dojdzie w przyszłym roku język ukraiński.