We wtorek uczniowie pisali jego pierwszą część - test z wiedzy humanistycznej. W czwartek rozwiązywać będą trzecią - test ze znajomości języka obcego.

Jak poinformował PAP p.o. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Tadeusz Mosiek, środowy test przebiegał spokojnie. "Nie dotarły do nas informacje o jakichkolwiek nieprawidłowościach, incydentach, które mogłyby zakłócić przebieg dzisiejszego egzaminu" - powiedział.

Egzamin rozpoczynał się o godz. 9 i trwał dwie godziny; uczniowie z różnymi dysfunkcjami mogli pisać go godzinę dłużej. Wszyscy uczniowie w Polsce pisali taki sam test. Prace zostały zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

W teście znajdowało się 36 zadań z matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii. Były to zarówno zadania zamknięte (trzeba wskazać poprawną z podanych odpowiedzi) - było ich 25, jak i otwarte (uczeń sam musi udzielić odpowiedzi).

Czytanie map, analizowanie schematów, w tym układu krwionośnego człowieka, obliczanie pól figur płaskich - takie m.in. umiejętności sprawdzały zadania w teście. Rozwiązujący test musieli m.in. posłużyć się współrzędnymi geograficznymi, przeanalizować schematy: obwodu elektrycznego i obiegu węgla w przyrodzie, odpowiedzieć, jak natężenie światła wpływa na przyrost siewek rzodkiewek, opisać podane reakcje chemiczne, wykonać zadania na procentach, znaleźć oś symetrii w literach alfabetu greckiego.

W jednym z zadań uczniowie mieli zamieszczoną tabelę z czterema taryfami, jakie firma telekomunikacyjna proponuje użytkownikom telefonów. Na jej podstawie mieli obliczyć wysokość rachunku telefonicznego przy wyborze jednej z taryf, porównując zaś taryfy wybrać najkorzystniejszą z ofert przy określonym limicie czasu połączeń.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum

Gimnazjaliści, z którymi rozmawiali dziennikarze PAP po egzaminie, różnie oceniali jego trudność. Często padało określenie "średnio trudny" oraz ocena, że było on łatwiejszy, niż wtorkowy test z wiedzy humanistycznej. Uczniowie mówili, że ich zdaniem w teście było mało zadań z matematyki, zdecydowanie mniej niż się spodziewali. Najczęściej gimnazjaliści narzekali na zadania z biologii i chemii.

Arkusz testu z wiedzy matematyczno-przyrodniczej rozwiązywanego przez gimnazjalistów w środę jest już dostępny na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisać w drugim terminie - 6, 7 i 9 czerwca.

Wynik egzaminu z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Test z języka obcego ma tylko diagnozować jego znajomość przez ucznia.

Uczeń gimnazjum może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół ponadgimnazjalnych jednocześnie. O przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decydują: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego.