We wtorek nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

Poseł PiS Kazimierz Michał Ujazdowski zapowiedział, że w imieniu klubu tej partii złoży wniosek, o uznanie za niezgodne z konstytucją przepisów, które ograniczają możliwość studiowania na studiach stacjonarnych wielu kierunków.

"Jestem przekonany, że ustawa jest sprzeczna z konstytucyjnym prawem do nauki, wprowadzając ograniczenia i niejasne kryteria. W gruncie rzeczy jest krzywdząca dla tych studentów, którzy studiują na wydziałach, osiągających najlepsze wyniki w nauce" - powiedział PAP poseł Ujazdowski. Poinformował, że wniosek do TK trafi po świętach wielkanocnych.

Własny wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją zapisu nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego zapowiedziała też Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność".

Jej przedstawiciel Julian Srebrny powiedział we wtorek PAP, że nowelizacja odbiera niektórym pracownikom uczelni prawa, które już nabyli. Chodzi o asystentów i adiunktów, którzy będą mogli pracować na swoich stanowiskach maksymalnie przez osiem lat. Jeśli w tym czasie nie uzyskają wyższego stopnia naukowego, czeka ich degradacja.

Związki zawodowe zabiegały o to, aby osoby obecnie zatrudnione na tych stanowiskach, zachowały je na dotychczasowych warunkach, a ograniczenie obowiązywało tylko nowo przyjęte do pracy osoby. Parlament jednak zdecydował, że limit będzie dotyczył wszystkich.

Właśnie zarzut odbierania praw nabytych to, zdaniem NSZZ "Solidarność", podstawa do zaskarżenia nowelizacji ustaw do Trybunału Konstytucyjnego.

Ponadto, jak mówił Srebrny, "Trzeba też zwrócić uwagę na sprzeczność - nakłada się na pracowników dodatkowe wymagania, np. przyspieszenie zdobywania stopni naukowych, a wynagrodzenia pozostają na tym samym poziomie. To zniechęci ludzi do wyboru kariery naukowca" - podkreślił.

Dodał, że Solidarność zabiega o spotkanie z ministrem finansów Jackiem Rostowskim, żeby zaapelować o zwiększenie nakładów na płace pracowników naukowych i akademickich w przyszłorocznym budżecie. "Ucieszyło nas, że minister Rostowski w debacie na temat OFE kilkakrotnie powtórzył, że nakłady na badania i kształcenie są priorytetem dla rządu" - powiedział Srebrny.

O zaskarżeniu nowelizacji ustawy do Trybunału Konstytucyjnego będą rozmawiali przedstawiciele uczelni prywatnych zgromadzeni wokół Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji "Lewiatan".

"Musimy działać rozsądnie. W najbliższym czasie będziemy na ten temat dyskutowali" - powiedział PAP rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu dr Krzysztof Pawłowski.

Jego zdaniem, przyjęta nowelizacja, nie zasługuje na miano reformy. "To jest niestety tylko poprawienie kilku drobiazgów, a reforma jest wciąż przed nami. Nowa ustawa i reforma szkolnictwa powinny być skutkiem wybranej przez państwo strategii rozwoju całego sektora" - powiedział dr Pawłowski.

Z kolei studenci z Demokratycznego Zrzeszenia Studenckiego (DZS) zapowiedzieli, że przygotowują właśnie studencką strategię rozwoju szkolnictwa wyższego - alternatywną do strategii Ernst&Young i strategii rektorskiej. "Mamy nadzieję, że zdążymy do października i wtedy opublikujemy naszą wizję szkolnictwa wyższego w Polsce" - zaznaczył przedstawiciel DZS Maciej Łapski.

"Kiedy taki alternatywny program powstanie, to będziemy mogli skuteczniej walczyć o zmianę prawa i walczyć z kolejnymi nowelizacjami, które z pewnością niedługo się pojawią" - powiedział.

Przyznał, że studenci nie myśleli o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego podpisanej przez prezydenta nowelizacji. "Tę walkę przegraliśmy" - powiedział.

Ustawy podpisane przez prezydenta wejdą w życie 1 października 2011 r.