W czwartek komisje miały przyjąć sprawozdanie podkomisji pracującej nad projektem, który MON zalicza do priorytetów. Jednak za rekomendacją sejmowego Biura Legislacji zdecydowano o ponownym skierowaniu projektu do podkomisji. Jej sprawozdanie, przygotowane jeszcze zanim Sejm zajął się pakietem ustaw zdrowotnych, według posłów jest już nieaktualne. Regulacje zawarte w pakiecie, jak i w projekcie ustawy o weteranach pokrywają się ze sobą.

Chodzi m.in. o to, że projekt w brzmieniu przyjętym przez podkomisję odwołuje się np. do przepisów, które przestaną obowiązywać już 1 czerwca. Ponadto - według sejmowego Biura Legislacji - prac nad projektem nie można kontynuować, dopóki ustawy z pakietu zdrowotnego nie zostaną ogłoszone - inaczej naruszono by konstytucyjną zasadę poprawnej legislacji. Ustawy z pakietu zostały już uchwalone przez Sejm, większość z nich czeka na rozpatrzenie przez Senat, a jedna ma być głosowana w Senacie jeszcze w czwartek.

Nowe sprawozdanie podkomisji ma uwzględnić ostateczny kształt, jaki przyjmą ustawy z pakietu zdrowotnego, a także dotychczas zgłaszane poprawki do projektu. Wśród nich jest m.in. propozycja, by regulacjami ustawy objąć nie tylko żołnierzy, pracowników wojska i funkcjonariuszy podległych MSWiA, ale również funkcjonariuszy ABW i Agencji Wywiadu.

Kto otrzyma status weterana?

Projekt przewiduje, że status weterana otrzyma osoba, które weźmie udział w działaniach za granicą w misji pokojowej lub stabilizacyjnej przez co najmniej 60 dni. Natomiast za weterana poszkodowanego zostaną uznane osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu, niezależnie od czasu spędzonego poza granicami.

Poszkodowani będą mogli uzyskać pomoc finansową na naukę na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, studiów I stopnia lub studiów magisterskich. Weteran poszkodowany będzie miał także zapewnione pierwszeństwo do zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych MON lub MSWiA na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu i sprawności.

Weterani będą mogli nieodpłatnie otrzymywać leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe, a także wyroby ortopedyczne; będą mogli korzystać ze świadczeń specjalistycznych, finansowanych ze środków publicznych.

Projekt przewiduje stworzenie specjalnego systemu zapomóg

Projekt przewiduje także stworzenie specjalnego systemu zapomóg; zakłada on m.in., że weterani, bez względu czy wrócili z misji poszkodowani, czy nie, oraz ich rodziny będą mieli zapewniony dostęp do bezpłatnej opieki psychologicznej. Przewidziano także ulgi komunikacyjne - 50 proc. przy przejazdach komunikacją miejską oraz 37 proc. przy podróży autobusem lub pociągiem. Po ukończeniu 65. roku życia weteranowi będzie przysługiwać zapomoga i prawo do dodatku w wysokości 290 zł miesięcznie.

Zmarłemu weteranowi poszkodowanemu, według projektu, ma przysługiwać podczas pogrzebu w Polsce wojskowa lub policyjna asysta honorowa. Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych 29 maja w Polsce ma być Dniem Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Status weterana i weterana poszkodowanego będzie nadawany przez odpowiedniego ministra na wniosek żołnierza lub funkcjonariusza. Jego uzyskanie będzie potwierdzone przez wydanie specjalnej legitymacji. Ustawa reguluje też funkcjonowanie Domu Weterana, uruchomionego w styczniu w Lądku Zdroju.

W latach 1953-2010 w misjach wojskowych wzięło udział ponad 95 tys. żołnierzy i pracowników wojska oraz ok. 3 tys. funkcjonariuszy służb podległych MSWiA.