W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Nowe rozwiązania mają pomóc około 95 tys. mundurowym, którzy po 1953 roku uczestniczyli w działaniach stabilizacyjnych na całym świecie. Rząd chciał, aby ta grupa mogła korzystać ze specjalnej pomocy medycznej.

Jednak zasady jej udzielania muszą być dostosowane do przyjętego przez Sejm tzw. pakietu ustaw zdrowotnych. Pilnej poprawy wymagają zasady umieszczania weteranów w domu weterana, które to określa art. 34a ust. 3 ustawy z 30 sierpnia 1998 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Z kolei ta ustawa, na podstawie odpowiedniego przepisu ustawy o działalności leczniczej, traci moc 1 czerwca 2011 r. Z tego też powodu sejmowe komisje polityki społecznej i rodziny oraz obrony narodowej pracują nad uzupełnieniem projektu ustawy.