Wprowadzenie urzędowych cen i marż leków finansowanych ze środków publicznych - to główne założenie tzw. ustawy refundacyjnej, którą w piątek uchwalił Sejm.

Posłowie nie poparli wniosku PiS o odrzucenie ustawy. Wchodzi ona w skład rządowego pakietu zdrowotnego, nad którym w piątek głosuje Sejm.

Za uchwaleniem ustawy opowiedziało się 235 posłów, przeciwnych było 192, natomiast 5 wstrzymało się od głosu. Do ustawy wprowadzono poprawki doprecyzowujące.

Ustawa refundacyjna wprowadza urzędowe ceny i marże leków finansowanych przez NFZ. Stałą cenę leku refundowanego MZ będzie negocjowało z producentem. Od jej wartości będzie ustalana urzędowa marża - w wysokości 5 proc. (obecnie 8,91 proc.). Oznacza to, że ceny leków refundowanych nie będą mogły być ani niższe, ani wyższe od ustalonych. Obecnie apteki stosują często promocje na leki finansowane przez NFZ, niektóre z nich można kupić nawet za kilka groszy lub złotówkę. W ustawie określono limit na refundację ze środków NFZ na poziomie 17 proc.

W ustawie przewidziano podatek od refundacji leków. Płacić go będą koncerny farmaceutyczne, które będą musiały oddawać 3 proc. zysku z refundacji. Te środki będą przekazywane na konto Agencji Oceny Technologii Medycznych.