Rozmawiamy z Renatą Zdebik, Kadrowym Roku 2010 - Pracownik działu personalnego musi śledzić zmiany w prawie i stosować je w praktyce. Firmy coraz częściej oczekują także od nas propozycji rozwiązania konkretnych problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi – mówi Renata Zdebik, zwycięzca konkursu Kadrowy Roku 2010.

Co skłoniło Panią do udziału w konkursie Kadrowy Roku?

Myślę, że ogólne zainteresowanie konkursem wśród pracowników działów personalnych jest bardzo duże. Ja zwróciłam na niego uwagę już od pierwszej edycji. Sądzę, że udział w tym konkursie daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, sposobu działania, radzenia sobie z problemami. Jednocześnie uczestnicy mogą zyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania z zakresu prawa pracy, wymienić doświadczenia, porozmawiać z ekspertami itp.

Na co Pani zdaniem powinien zwracać uwagę dobry kadrowy?

Sądzę, że jednym z najważniejszych elementów naszej pracy jest śledzenie na bieżąco zmian w przepisach i umiejętność stosowania ich w praktyce. Nie można też zapomnieć o orzecznictwie sądowym, które może być dla kadrowego bardzo pomocne.

Czy firmy nie wymagają od swoich działów personalnych coraz wyższych umiejętności?

Na pewno coraz częściej wymagają od nas kreatywności. Chcą abyśmy nie tylko na bieżąco wykonywali swoje obowiązki związane z zarządzaniem kadrami, ale także przedstawiali swoje propozycje np. rozwiązania jakiegoś problemu związanego z pracownikami i charakterystycznego dla danej działalności.

Jak ocenia Pani zmiany w prawie pracy jakie wprowadzono w ciągu ostatniego roku. Czy ułatwią one, czy też utrudnią pracę działów personalnych?

Jakość uchwalanych przepisów jest niestety niska. Nawet jeśli zmiany są wprowadzane po, żeby ułatwić działalność gospodarczą i odbiurokratyzować zatrudnienie, to często odnoszą odwrotny skutek do zamierzonego. Najlepszym przykładem takich rozwiązań jest np. ostatnio przyjęta nowelizacja kodeksu pracy w sprawie badań lekarskich oraz świadectw pracy. Wynika z niej, że pracodawcy będą musieli raz na dwa lata wydawać świadectwa pracy za okres zatrudnienia pracownika na podstawie umów czasowych. Takie rozwiązanie jest niejasne i na pewno wywoła wątpliwości interpretacyjne. Wiem też, że firmy, w tym przede wszystkim te które nie stosują wyłącznie podstawowego rozkładu czasu pracy, mają kłopoty z nowymi przepisami które wprowadziły dzień wolny w Święto Trzech Króli. Wynika z nich, że od tego roku nie muszą już oddawać pracownikom dnia wolnego w innym terminie jeśli święto wypadnie w dzień wolny dla pracownika z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy.

Jakie informacje ułatwiałby Pani wykonywanie pracy w dziale personalnym?

Myślę, że kadrowy poradzi sobie z prawem pracy. Istnieje bowiem wiele opracowań na temat, którymi można się posiłkować. Gorzej jest z przepisami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych. Księgowi dysponują interpretacjami w sprawach podatkowych. Szkoda, że jest niewiele tego typu wyjaśnień dotyczących składek ZUS.