Pracodawca ma prawo kontrolować, w jaki sposób pracownik korzysta z powierzonego mu mienia służbowego. Pracownik może jednak żądać zadośćuczynienia, jeżeli kontrola naruszy jego dobro osobiste
Firma udostępnia pracownikowi służbowy komputer z zainstalowaną elektroniczną skrzynką pocztową. Jednocześnie zapoznaje pracownika z obowiązującymi w przedsiębiorstwie zasadami korzystania z takiego sprzętu i zaznacza, że ich przestrzeganie podlega kontroli działu informatycznego w firmie. W takiej sytuacji może on sprawdzać, czy podwładny nie wykorzystuje np. skrzynki pocztowej do celów prywatnych.
Komputer udostępniony pracownikowi stanowi własność pracodawcy i jako narzędzie pracy powinien być do niej wykorzystywany. Dlatego pracodawca może sprawdzać, w jaki sposób podwładni użytkują sprzęt elektroniczny. Polskie prawo nie określa jednak metod kontroli, jakie w tym przypadku może zastosować przełożony. Pewne jest jednak, że może wprowadzać tylko takie sposoby nadzoru, które nie łamią dóbr osobistych pracownika.