Podczas czwartkowego posiedzenia senatorowie głosowali nad ok. 140 poprawkami, z czego przyjęli blisko 70. Proponowane przez senatorów zapisy dotyczą głównie zmian redakcyjnych i legislacyjnych precyzujących poszczególne przepisy ustawy. Kilka z wniesionych poprawek odnosi się do postulatów zgłaszanych przez związki zawodowe i środowiska studenckie.

Jedna z przyjętych w czwartek poprawek dotyczy ograniczeń wobec adiunktów i asystentów. Zgodnie z zapisami nowelizowanej ustawy adiunkt ze stopniem doktora będzie mógł pracować na swoim stanowisku tylko przez osiem lat. Tyle będzie miał czasu na zrobienie habilitacji. Analogiczny przepis ma dotyczyć magistrów zatrudnionych jako asystenci - albo zrobią w ciągu ośmiu lat doktorat i zyskają możliwość awansu, albo stracą stanowisko.

Senatorowie przywrócili rządowy zapis, mówiący o tym, że do tego ośmioletniego okresu wliczają się już lata przepracowane na stanowisku adiunkta lub asystenta przed wejściem w życie ustawy. Przez ten czas pracownik musi zrobić doktorat lub habilitację. Senat zmienił więc zapisy przyjęte przez Sejm, które pozwalały zachować dotychczasowe zasady zatrudnienia osobom, które już są asystentami lub adiunktami.

Przeciwko takiemu zapisowi protestowali przedstawiciele NSZZ "Solidarność". Ich zdaniem jeśli ustawa zostanie uchwalona w takim brzmieniu, to niektórzy adiunkci mogą w październiku 2011 r. zostać postawieni przed koniecznością habilitowania się w ciągu dwóch lat.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu odrzuciła nowelizację ustawy o Polskiej Akademii Nauk

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu podczas porannego posiedzenia odrzuciła nowelizację ustawy o Polskiej Akademii Nauk, mówiącą, że pensje pracowników PAN określi rozporządzeniem minister nauki "na zasadach określonych (...) w ustawie (...) Prawo o szkolnictwie wyższym".

Obecnie obowiązująca ustawa o PAN pozwala ustalać wysokość wynagrodzeń indywidualnie w każdym z instytutów, przez co, zdaniem związkowców, pensje naukowców zatrudnionych w PAN są niższe niż równych im stopniem naukowym wykładowców akademickich. "Nie możemy poprzeć tej poprawki, bo obniżyłaby ona wynagrodzenia w niektórych instytutach PAN" - powiedziała w czwartek minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. Senat, zgodnie z sugestią komisji, poprawkę odrzucił.