Podkomisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała w czwartek projekt tzw. ustawy refundacyjnej, która wprowadza urzędowe ceny i marże leków refundowanych. To ostatni projekt rządowego pakietu ustaw zdrowotnych, nad którym pracowano w podkomisjach.

Za tydzień projektami ustaw ma zająć się sejmowa Komisja Zdrowia - poinformowała PAP Beata Małecka-Libera (PO).

W czwartek podkomisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy tzw. refundacyjnej, która wprowadza urzędowe ceny i marże leków finansowanych przez NFZ. To ostatni projekt rządowego pakietu ustaw zdrowotnych, nad którym pracowano w podkomisjach. Posłowie zaproponowali zmiany w tabeli naliczania marży detalicznej od hurtowej ceny leku. Opowiedzieli się także za rozszerzeniem i doprecyzowaniem zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych i ich działalności.

Przewiduje się, że stałą cenę leku refundowanego Ministerstwo Zdrowia będzie negocjowało z producentem. Od jej wartości będzie ustalana urzędowa marża - w wysokości 5 proc. (obecnie 8,91 proc.). Oznacza to, że ceny leków refundowanych nie będą mogły być ani niższe, ani wyższe od ustalonych. Obecnie apteki stosują często promocje na leki finansowane przez NFZ, niektóre z nich można kupić nawet za kilka groszy lub złotówkę.

Sprawozdania z prac nad projektami ustaw: o działalności leczniczej, o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o informacji w służbie zdrowia oraz nad nowelą ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podkomisja przyjęła 3 lutego.

Projekt ustawy o działalności leczniczej dotyczy funkcjonowania szpitali, nie zakłada obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki. Zgodnie z nowymi przepisami samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku niewywiązania się z tego, w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenie szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową). Podkomisja nie zaproponowała zasadniczych zmian założeń ustawy, jedynie poprawki redakcyjne i doprecyzowujące.

W projekcie zachowano przywileje dotyczące czasu pracy pracowników medycznych. Wyjątkiem jest rezygnacja ze skróconej normy czasu pracy dla pracowników zakładów radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki oraz medycyny sądowej lub prosektoriów. Podkomisja opowiedziała się za tym, aby czas pracy m.in. radiologów i fizykoterapeutów został wydłużony dopiero po trzyletnim okresie przejściowym, czyli od 1 maja 2014 r.

Nowela ustawy o prawach pacjenta ma umożliwić szybsze dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za stwierdzone błędy medyczne, bez konieczności wstępowania na drogę sądową. Uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia będzie możliwe na drodze administracyjnej.

Natomiast w projekcie nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zlikwidowano Lekarski Egzamin Państwowy oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy oraz staż medyczny. Zgodnie z zaproponowanymi przez podkomisję rozwiązaniami studenci medycyny mieliby kończyć studia Lekarskim Egzaminem Końcowym (LEK), studenci stomatologii - Lekarsko-Dentystycznym Egzaminem Końcowym (LDEK); miałyby one formę testu, a po jego zdaniu studenci uzyskiwaliby prawo do wykonywania zawodu.

Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia zakłada możliwość umawiania się na wizyty w publicznych poradniach przez internet, monitorowanie on-line statusu w kolejce do lekarza lub na badanie oraz skuteczniejsze wykrywanie fałszowania recept i dokumentacji medycznej.