Wiceprzewodnicząca komisji zdrowia Beata Małecka-Libera (PO) zgłosiła wniosek, by prace komisji nad pakietem ustaw zdrowotnych prowadzone były do przyszłego piątku, z wyłączeniem weekendu i poniedziałku. Rozpoczęte w czwartek o godz. 11 posiedzenie komisji, ma trwać do godz. 21. W piątek posłowie zaczną nieco później, ale również będą pracować do 21. W przyszłym tygodniu - codziennie od godz. 10 do 21. Komisja przyjęła wniosek Małeckiej-Libery.

Przeciwni byli posłowie opozycji. Ich zdaniem taki tryb prac jest "niepoważny" i nie pozwala na rzetelne procedowania nad projektami ustaw oraz koliduje z innymi obowiązkami poselskimi.

Posłowie rozpoczęli w czwartek prace od ustawy o informatyzacji służby zdrowia, która zakłada możliwość umawiania się na wizyty w publicznych poradniach przez internet, monitorowanie on-line statusu w kolejce do lekarza lub na badanie oraz skuteczniejsze wykrywanie fałszowania recept i dokumentacji medycznej. Możliwy będzie dostęp do informacji o zrealizowanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych oraz wymiana danych zawartych w elektronicznej dokumentacji w celu prowadzenia diagnostyki, wystawiania e-recept i e-skierowań.

Następnie, według planów, zajmą się ustawą o działalności leczniczej.

Projekty ustaw z pakietu zdrowotnego zakładają m.in., że samorządy, które nie przekształcą szpitali w spółki, będą musiały pokrywać ich ujemne wyniki finansowe. Nowe przepisy mają umożliwić pacjentom dochodzenie odszkodowań za błędy medyczne bez postępowania sądowego. Ustawy przewidują również wprowadzenie urzędowych cen i marż leków refundowanych, likwidację Lekarskiego Egzaminu Państwowego (podkomisja zdrowia proponuje, by egzamin był prowadzony) oraz stażu medycznego.

Projekt ustawy o działalności leczniczej dotyczy funkcjonowania szpitali, nie zakłada obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki (pierwszy pakiet ustaw zdrowotnych PO z 2008 r. zakładał, że miały być one przekształcone obligatoryjnie). Zgodnie z nowymi przepisami samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku niewywiązania się z tego, samorządy w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenie szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową).