Pracownik – ojciec dziecka – ma prawo do urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego oraz wychowawczego. Warunkiem niezbędnym jest jednak rzeczywiste wychowywanie dziecka. Uprawnień takich nie mają osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. Jednakże mogą one wynegocjować z firmą wolne na ten cel.

Czy urlop ojcowski dla samozatrudnionego

Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą i świadczy usługi na rzecz jednej firmy. W styczniu jego żona urodziła dziecko. Czy będzie mógł on skorzystać z urlopu ojcowskiego jak pracownik?

Czy urlop ojcowski można podzielić

Pracownik za kilka tygodni zostanie ojcem bliźniaków. Zamierza skorzystać z urlopu ojcowskiego. Czy będzie on dłuższy niż przysługujący w razie urodzenia jednego dziecka? Czy będzie mógł go podzielić?

Czy można zwolnić ojca w czasie urlopu

Firma jest w trakcie przeprowadzania zwolnień grupowych. Jeden z pracowników złożył wniosek o urlop macierzyński po rezygnacji z jego części przez matkę, a następnie o urlop ojcowski. Zdaniem przełożonych celem pracownika jest uzyskanie ochrony przed zwolnieniem. Czy jest jakiś sposób na zwolnienie takiego pracownika?

Czy należy się wolne na opiekę nad dzieckiem

Pracownik jest zatrudniony na umowie o pracę na czas nieokreślony. Jego żona przebywa na urlopie wychowawczym. Czy może on skorzystać z 2 dni opieki na dziecko?

Czy firma może odmówić urlopu

Pracownik wystąpił do swojej firmy z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego na jeden rok. Pracodawca odmówił zgody, uzasadniając swoją decyzję planowaną za pół roku likwidacją. Zaproponował, że może udzielić podwładnemu urlopu na pięć miesięcy. Czy pracownik powinien wypełnić nowy wniosek o urlop na 5 miesięcy?

Czy ważny jest cel wykorzystania urlopu

Zgodnie z planem urlop wypoczynkowy pracownika zaplanowano na wrzesień i grudzień. Pracownik wystąpił o udzielenie mu urlopu ojcowskiego. Jednakże z informacji, jakimi dysponuje firma, wynika, że pracownik zerwał wszelkie kontakty z matką dziecka i nie zna nawet jej miejsca zamieszkania. Zdaniem pracodawcy w tej sytuacji urlop ojcowski ma po prostu zastąpić urlop wypoczynkowy. Czy w tej sytuacji może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy i z jakich urlopów może skorzystać ojciec dziecka.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.