"Zaplanowaliśmy nie tylko uroczyste podpisanie tej ustawy przez prezydenta, ale również konferencję, na której będziemy dyskutować, jak wdrażać tę ustawę" - powiedziała Wóycicka w Pulsie Trójki. Dopytywana, kiedy to nastąpi, powiedziała, że 23 lutego.

Według niej choć sprawa podpisania ustawy przez prezydenta wydaje się przesądzona, jej zapisy ocenią jeszcze prawnicy. "Jeżeli nie będzie istotnych problemów konstytucyjnych, a tego nie przewiduję, znając tę ustawę, to wydaje się, że nie ma żadnych innych powodów, żeby ta ustawa nie mogła być podpisana" - powiedziała.

Parlament zakończył prace na tzw. ustawą żłobkową

W piątek parlament zakończył prace na tzw. ustawą żłobkową, która upraszcza zasady zakładania żłobków (przestaną być ZOZ-ami). Nowe przepisy mają zachęcić do tworzenia tego typu placówek przy zakładach pracy, a także do legalnego zatrudniania niań. Oprócz żłobków funkcjonować też będą kluby dziecięce oraz dzienni opiekunowie. Żłobki i inne formy opieki podlegać będą ministerstwu pracy, a za organizację opieki nad małymi dziećmi - tak jak obecnie - odpowiadać będą samorządy.

Wprowadzeniu ustawy ma towarzyszyć resortowy program "Maluch", który ma wesprzeć samorządy w tworzeniu instytucji opieki nad dziećmi; w tym roku na jego realizację przeznaczono 40 mln zł.