Sejmowe komisje poparły większość senackich poprawek do ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat trzech. Posłowie nie zgodzili się jednak na zmiany umożliwiające dalsze funkcjonowanie placówek obecnie działających w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Sejmowe komisje Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyły we wtorek poprawki, które zaproponował Senat do tzw. ustawy żłobkowej.

Posłowie negatywnie zaopiniowali poprawkę przewidującą, że placówki, które w dniu wejścia w życie ustawy będą sprawowały opiekę nad małymi dziećmi, funkcjonując w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, będą mogły prowadzić działalność na dotychczasowych zasadach. O odrzucenie poprawki apelowali Rzeczniczka Praw Obywatelskich Irena Lipowicz i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak; argumentowali, że zapis ten może doprowadzić do sytuacji, w której różne placówki działają na niejednolitych zasadach, a część z nich pozostaje poza wszelką kontrolą.

Poprawkę, która obligowała obecnie działające placówki do dostosowania się do wymogów ustawy w ciągu dwóch lat, wprowadzili do rządowego projektu posłowie podczas prac w Sejmie. Senat ją wykreślił, przywracając tym samym przedłożenie rządowe.

Wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior wyraził przekonanie, że obecnie funkcjonujące podmioty zachowują odpowiednie standardy, zaś wiceminister finansów Hanna Majszczyk zwróciła uwagę, że jedynie placówki, które będą działały w oparciu o ustawę żłobkową, będą mogły liczyć na rządowe dotacje.

Ewa Drozd (PO) uznała, że wymogi określone w ustawie i tak są minimalne i każda placówka, prowadząca tak szczególną działalność jak opieka nad małymi dziećmi, powinna je spełnić. Stanisław Szwed (PiS) podkreślił, że ustawa miała poprawić dostępność do żłobków, zachowując jednocześnie wysokie standardy w opiece nad dziećmi.

Komisje pozytywnie zaopiniowały poprawkę zobowiązującą Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, któremu po wejściu w życie ustawy będą podlegać żłobki i inne formy opieki nad małymi dziećmi, do monitorowania realizacji ustawy i upowszechniania wiedzy na jej temat.

Posłowie przychylili się także do propozycji, wedle której osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat trzech będą podlegać obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Poparli też poprawkę umożliwiającą łączenie żłobków i klubów dziecięcych w zespoły oraz łączenie żłobków i zespołów szkół oraz przedszkoli. Ma to uprościć prowadzenie administracji, zwłaszcza w małych gminach.

Komisje poparły też poprawkę, która umożliwia gminom przyznawanie dotacji z budżetu państwa na organizację opieki nad niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki dziećmi do lat trzech.

Ustawa, którą Sejm uchwalił na początku stycznia, przewiduje, że funkcjonować będą żłobki, kluby dziecięce oraz dzienni opiekunowie. Uprości zasady zakładania żłobków, które przestaną być zoz-ami, zachęci do tworzenia tego typu placówek przy zakładach pracy, a także do legalnego zatrudniania niań.

Wprowadzeniu ustawy ma towarzyszyć resortowy program "Maluch", który ma wesprzeć samorządy w tworzeniu instytucji opieki nad dziećmi; w tym roku na jego realizację przeznaczono 40 mln zł.