Trybunał Konstytucyjny zbada, czy firmy nie powinny oddawać pracownikom dni wolnych w innym terminie, jeśli święto wypadnie w ich dzień wolny, np. w sobotę.
W ciągu tygodnia NSZZ „Solidarność” złoży wniosek o zbadanie konstytucyjności nowych przepisów wprowadzonych do kodeksu pracy w związku z ustanowieniem święta Trzech Króli dniem wolnym od pracy. Przewidują one, że od 1 stycznia 2011 r. pracodawcy nie muszą już oddawać pracownikom wolnego w innym terminie, jeśli święto wypadnie w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy (najczęściej jest to sobota). O skierowaniu takiego wniosku do trybunału zdecydowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.
– Rząd oszukał społeczeństwo, popierając ustawę, która miała wprowadzić dzień wolny 6 stycznia, a w rzeczywistości zmniejsza liczbę dni wolnych od pracy – uważa Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”.
Zdaniem związku w zależności od rozkładu czasu pracy poszczególnym pracownikom (nawet zatrudnionym w tej samej firmie) będzie przysługiwała różna liczba dni wolnych od pracy. Osoby, którym skumulują się święta i dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, będą pracować dłużej od pozostałych. A to może naruszać zawartą w art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji zasadę równości wobec prawa i zakaz dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. Według „Solidarności” nowe przepisy są także niezgodne z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP, który gwarantuje prawo pracownika do określonych w ustawie dni wolnych od pracy.
W najbliższym tygodniu do Trybunału Konstytucyjnego trafi też wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. „Solidarność” kwestionuje m.in. wydłużenie normy czasu pracy dla pracowników z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo, zamiast odpowiednio 7 i 35 godzin. Krótszy czas pracy ma ich obowiązywać tylko wówczas, gdy tak orzeknie lekarz. Według związku zmiany te są sprzeczne z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego, a także obowiązkiem zapewnienia szczególnej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Przepisy wydłużające czas pracy niepełnosprawnych mają wejść w życie od 1 stycznia 2012 r.
To nie pierwszy wniosek w sprawie Trzech Króli w TK. Wcześniej złożyła go PKPP Lewiatan. Nie skarży jednak oddawania dni wolnych, ale samo ustanowienie kolejnego święta. Uważa, że zostało od przyjęte niezgodnie z prawem.