„Nasze rozwiązanie zaproponowane ZUS powstało w oparciu o najlepsze sprawdzone standardy, wieloletnie partnerstwa i nasze kompetencje zdobyte przy realizacji podobnych projektów. Realizowany przez nas projekt jest połączeniem zaawansowanych technicznie rozwiązań typu „open source" oraz wysoko wyspecjalizowanych elementów komercyjnych.

Jestem przekonany, że wdrożenie portalu wprowadzi nową jakość standardów komunikacji między ZUS i jego klientami. Wiele spraw będziemy mogli załatwić szybciej i sprawniej. To dla nas jeden z priorytetowych projektów prowadzonych w tym roku" - powiedział prezes Sygnity Norbert Biedrzycki, cytowany w komunikacie.

Nowy portal informacyjny jest jednym z głównych elementów wchodzących w skład Platformy Usług Elektronicznych (PUE), która pozwoli wszystkim klientom w prosty sposób korzystać z usług świadczonych przez ZUS za pośrednictwem Internetu. Dzięki portalowi każdy użytkownik będzie mógł złożyć wnioski i dokumenty drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w oddziale ZUS.

W ramach projektu Sygnity wdroży m.in. część portalową, formularze elektroniczne, wirtualnego doradcę oraz tzw. szynę usług elektronicznych – rozwiązanie klasy ESB (Enterprise Service Bus), tworzące podstawy pod komunikację elektroniczną w ZUS.

W ramach wdrożenia Sygnity zapewni także funkcjonalność e-płatnika, umożliwiającą wypełnianie i przesyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS w prosty sposób. "Ze względu na rozmiar przedsięwzięcia i stosunkowo krótki czas jego realizacji, projekt będzie wymagał zaangażowania dużej liczby specjalistów Sygnity w krótkim czasie.

W zespole projektowym znajdą się osoby doskonale znające tematykę szeroko rozumianej pomocy społecznej. Najważniejszy etap projektu, czyli wykonanie portalu, zostanie zrealizowane do końca 2011 roku. W kolejnym etapie Sygnity zapewni roczny okres nadzoru autorskiego oraz dwa lata opieki serwisowej" - poinformowała spółka.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka Sygnity miała 43,09 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 96,25 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 345,02 mln zł wobec 408,37 mln zł.