Pracodawca, który zatrudni na cały etat niepełnosprawnego pracującego już w innej firmie na pół etatu, ma prawo do połowy jego dofinansowania do wynagrodzenia. Tak wynika z ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 266, poz. 1475), która weszła w życie 1 stycznia 2011 r.

Nowe przepisy doprecyzowały zasady przyznawania dofinansowania do pensji niepełnosprawnego pracownika, w przypadku gdy jest on zatrudniony w wymiarze przekraczającym pełny etat (np. na 1,5 etatu).

– Jeżeli pracuje np. na cały etat w jednej firmie i na 0,5 etatu w drugiej, dofinansowanie otrzyma tylko pierwszy pracodawca, jeżeli to on wcześniej zatrudnił niepełnosprawnego – mówi Mateusz Brząkowski, doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Tłumaczy, że gdyby we wskazanym przykładzie pierwszym pracodawcą niepełnosprawnego był ten, który zatrudnia go na pół etatu, miałby on prawo do 50 proc. dofinansowania (pozostałe 50 proc. otrzymałby drugi pracodawca, który zatrudnia niepełnosprawnego na cały etat).

Dzięki tym zmianom niemożliwe będzie fikcyjne zatrudnienie osób niepełnosprawnych na kilku etatach tylko po to, aby otrzymać dofinansowanie do ich pensji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Włodzimierz Kabaciński, prezes Spółdzielni Inwalidów Jutrzenka z Krotoszyna, podkreśla że po zmianach nieuczciwe firmy nie będą już fikcyjnie dzielić przedsiębiorstw i zatrudniać w obu tego samego pracownika, tylko po to, aby starać się o większe dofinansowanie z funduszu. Zmiany w przepisach mają uniemożliwić takie próby wyłudzenia publicznej pomocy.

Zakłady pracy chronionej podkreślają jednak, że nowelizacja zwiększyła ryzyko, jakie ponoszą one w związku z zatrudnieniem niepełnosprawnych. Kiedy przyjmują ich do pracy, nie zawsze wiedzą bowiem, czy osoby te nie są już zatrudnione np. na pół etatu w innej firmie. Nie mogą też żądać takiej informacji od kandydata do pracy, mimo że od tego będzie zależeć wysokość dofinansowania do jego pensji.

– Pozostaje nam liczyć na dobrą wolę samych osób niepełnosprawnych. Podobnie jak w sprawie uprawnień emerytalnych, bo po zmianie przepisów dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli niepełnosprawny pracownik ma prawo do emerytury – mówi Jadwiga Królikowska z firmy Atos – Ochrona Osób i Mienia, która ma status zakładu pracy chronionej.

A sami pracodawcy nie mogą sprawdzić, czy dany kandydat do pracy może już korzystać z emerytury.