Jeżeli pracownik sam nie zażąda świadectwa po upływie kolejnych umów łączących go z pracodawcą, firma będzie musiała wydać je raz na dwa lata.
Firmy nie będą już musiały każdorazowo wydawać świadectw pracy, jeśli zawierają z tym samym pracownikiem kolejne umowy w krótkich odstępach czasu. Tak wynika z ustawy z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, którą uchwalił Sejm. Teraz trafi ona do Senatu.
Nowe przepisy przewidują, że firma wystawi jedno świadectwo pracy za okres dwóch lat zatrudnienia na podstawie umów na okres próbny, umów o pracę na czas określony lub umów o pracę na czas wykonywania określonej pracy. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy pracownik zażąda takiego świadectwa wcześniej. Wtedy pracodawca będzie musiał wydać świadectwo pracy w ciągu siedmiu dni od złożenia pisemnego wniosku pracownika.
– Takie rozwiązania zmniejszą biurokratyczne obowiązki przedsiębiorców. Przyczynią się więc do tego, że prowadzenie działalności gospodarczej będzie prostsze – mówi Izabela Mrzygłocka, posłanka PO, przewodnicząca Rady Ochrony Pracy.
Ustawa ograniczy też inne biurokratyczne obciążenia dla firm i ich pracowników. Przewiduje, że pracodawca nie będzie musiał kierować pracownika na wstępne badania lekarskie, jeśli zatrudni go ponownie w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniej umowy o pracę. W ten sposób pracownik nie będzie musiał ponownie uczestniczyć w takich badaniach, jeśli ma ważne orzeczenie potwierdzające zdolność do pracy. Obecnie badaniom wstępnym nie podlegają wyłącznie osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej.
– Jeżeli między okresami zatrudnienia na podstawie kolejnych umów wystąpiła choćby jednodniowa przerwa, konieczne jest przeprowadzenie badań wstępnych. To jest niepotrzebna mitręga i biurokracja – mówi Stanisław Rydzoń z SLD, poseł sprawozdawca projektu nowelizacji kodeksu pracy.
Z kolei Radosław Mleczko, wiceminister pracy i polityki społecznej, podkreślał w Sejmie, że nowe rozwiązania są spójne z art. 229 par. 2 kodeksu pracy, z którego wynika obowiązek poddania pracowników kontrolnym badaniom lekarskim z powodu niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni.