Od 2011 roku wiele firm może stracić prawo do obniżania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Na starych zasadach mogą to zrobić tylko do końca grudnia tego roku. Wynika to z noweliszacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 226 poz. 1475), która wchodzi w życie 1 stycznia 2011 r.

Wpłat do PFRON muszą dokonywać firmy, które zatrudniają co najmniej 25 osób i nie osiągają 6 proc. wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych.

Obecnie prawo do obniżenia takich wpłat przysługuje pracodawcom, którzy zakupią usługę lub produkty od przedsiębiorstwa, które zatrudnia minimum 25 pracowników, z czego co najmniej 10 proc. stanowią osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2011 r. zasady wpłat zostaną zmienione. Będą one obniżane, jeśli pracodawca zakupi usługę lub produkty od firmy zatrudniającej co najmniej 25 osób, z czego jednak aż 30 proc. muszą stanowić osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub ze schorzeniami specjalnymi, np. niewidomi, chorzy psychicznie (i posiadający umiarkowany stopień niepełnosprawności).

– Nowy przepis znacznie zawęzi krąg pracodawców uprawnionych do wystawienia ulgi. Jednocześnie od 1 stycznia 2011 r. większość przedsiębiorców obowiązanych do wpłat na PFRON straci możliwość ich obniżenia – mówi Mateusz Brząkowski, doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

W przyszłym roku pracodawcy mogą jednak jeszcze wyjątkowo obniżyć wpłaty na dotychczasowych zasadach. Mogą to zrobić, jeśli przed wejściem w życie nowelizacji (czyli do końca grudnia tego roku) nabędą prawa do zmniejszenia wpłat na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. Stanie się tak, jeżeli zakupią towar lub usługę, zapłacą za nie i otrzymają informację od sprzedającego o kwocie obniżenia (przekazują nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze). Od tego momentu będą mieć 12 miesięcy na skorzystanie z ulgi. Podobnie zyskają prawo do obniżenia wpłat, jeśli jeszcze przed końcem tego roku zakupią towar lub usługę, które umożliwiają im obniżenie wpłat na dotychczasowych zasadach.

– Także w tym przypadku firmy będą mogły obniżyć wpłaty na PFRON w ciągu 12 miesięcy od momentu otrzymania informacji od sprzedającego – mówi Mateusz Brząkowski.

Pracodawcy mają zatem nieco ponad tydzień na zakup usługi lub towaru, który umożliwia im obniżenie wpłat.

– Zawarliśmy już kolejną umowę z zakładem pracy chronionej. A kontrahenta, który spełniałby zaostrzone kryteria przewidziane w nowelizacji, do tej pory nie udało nam się znaleźć – mówi Magdalena Śródka z firmy Dalice zakupującej dotychczas usługi od ZPChr.

Inne zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2011 r.:

● Większość zakładów pracy chronionej (ZPChr) straci zwolnienia podatkowe.

● Pracodawca będzie wliczał pracownika do stanu zatrudnienia niepełnosprawnych od momentu przedstawienia przez niego orzeczenia o niepełnosprawności.

● ZPChr będą musiały prowadzić odrębny rachunek bankowy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.