Zgodnie z ustawą niewidomi niezdolni do samodzielnej egzystencji uzyskają m.in. 93-proc. ulgę na bilety jednorazowe i miesięczne na autobusy i pociągi osobowe. W przypadku biletów miesięcznych na pociągi pospieszne i ekspresowe będzie im przysługiwała 51-proc. ulga. Obecnie za takie bilety niewidomi muszą płacić 100 proc. ceny. W przypadku innych biletów przysługują im ulgi w wysokości od 37 proc. do 49 proc., w zależności od rodzaju transportu i biletów.

Poprawkę, rozszerzającą ulgi komunikacyjne dla niewidomych, wbrew woli Ministerstwa Finansów, wprowadził do ustawy Senat. Poprawka ta utrzymała się również w czasie głosowania jej w Sejmie, pomimo zastrzeżeń w szeregach PO oraz sprzeciwu rządu.

Ustawa okołobudżetowa przewiduje m.in. podwyżkę z 22 proc. do 23 proc. podstawowej stawki VAT

Posłowie Platformy argumentowali, że może się okazać, iż poprawka jest niezgodna z konstytucją, bo zwiększa deficyt budżetowy. "Senat nie zaproponował żadnych źródeł zwiększenia przychodów, z których mogłyby być pokryte wydatki związane z ulgami" - mówiła przed głosowaniem Krystyna Skowrońska z PO.

Wiceminister finansów Hanny Majszczyk mówiła, że poprawka jest niezgodna z konstytucją, m.in. dlatego, że wykracza poza zakres możliwości zgłaszania poprawek w Senacie. "Jeśli chodzi o deficyt, to naszym zdaniem ta ustawa jest ściśle związana z realizacją ustawy budżetowej na rok 2011. Środki na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z ewentualnym przyjęciem takiego rozwiązania nie zostały ujęte w ustawie budżetowej. Przyjęcie tej zmiany powiększałoby deficyt" - argumentowała.

Ustawa okołobudżetowa, związana z realizacją budżetu na przyszły rok, przewiduje m.in. podwyżkę z 22 proc. do 23 proc. podstawowej stawki VAT, która ma nastąpić 1 stycznia 2011 r. Do końca grudnia 2013 r. będą obowiązywać trzy nowe stawki VAT: 5, 8 i 23 proc. Wprowadzona zostanie 5-proc. stawka na żywność, książki i czasopisma specjalistyczne. Zgodnie z ustawą z obecnych 6 tys. 395,7 zł do 4 tys. zł obniżony zostanie zasiłek pogrzebowy. Ustawa przewiduje też wprowadzenie ulg komunikacyjnych dla studentów w wysokości 49 proc. i 51 proc.