Płace w budżetówce w przyszłym roku nie wzrosną. Zmaleją też zasiłki pogrzebowe. O ich wysokości zadecyduje data śmierci.
Od 1 marca 2011 roku wysokość zasiłku pogrzebowego będzie wynosiła 4 tys. zł. Kwota ta będzie taka sama nie tylko dla osób pobierających to świadczenie z ZUS czy KRUS, ale także dla funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych. Takie zmiany wprowadza ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Na ostatnim posiedzeniu Sejm przegłosował poprawki do niej, które zostały zgłoszone przez senatorów. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.
Do czasu wejścia w życie nowych przepisów, czyli do 28 lutego 2011 roku (włącznie), wysokość zasiłku pogrzebowego ustalana będzie na podstawie dotychczasowych przepisów. To oznacza, że rodzina osoby zmarłej do północy tego dnia otrzyma zasiłek na dotychczasowych zasadach (czyli wyższy). W przypadku osób ubezpieczonych w ZUS wynosi on 6395,70 zł. Dla funkcjonariuszy MON i MSWiA zasiłek jest jeszcze wyższy (jego wysokość zależy m.in. od stopnia) i może to być nawet 10 tys. zł. Od 1 marca za osoby zmarłe zasiłek będzie wynosił 4 tys. zł.

Mniej na wynagrodzenia

Zgodnie z sustawą okołobudżetową osoby zatrudnione w państwowej sferze budżetowej w 2011 roku nie otrzymają podwyżek płac. Dotyczy to m.in. policjantów, żołnierzy, pracowników i urzędników służby cywilnej. Płace nie wzrosną nawet o wskaźnik inflacji. Obecnie średnie wynagrodzenie policjanta i żołnierza wynosi 4 tys. zł. Z kolei średnie wynagrodzenie urzędników to 4,4 tys. zł. Na podwyżki mogą jedynie liczyć pracownicy, którym dyrektorzy urzędów podniosą pensje po przeprowadzonych 10-proc. zwolnieniach. Takie redukcje przewiduje rządowy projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia. Rząd obiecał, że pieniądze zaoszczędzone w ten sposób będą przeznaczone na wzrost płac.
Podwyżki nie ominą natomiast nauczycieli. Ci we wrześniu 2011 roku otrzymają 7-proc. podwyżkę płacy zasadniczej, a także dodatków do wynagrodzenia. Średnia płaca nauczyciela stażysty, który rozpoczyna pracę w szkole, wyniesie 2618 zł, kontraktowego – 2905 zł, mianowanego – 3770 zł, a nauczyciele z najwyższym stopniem awansu (dyplomowani) będą zarabiać 4817 zł. Gminy, które nie osiągną tej płacy, będą musiały do końca stycznia 2012 roku wypłacić wyrównania w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Wzrosną ulgi

Na zmianie przepisów skorzystają osoby niewidzące oraz studenci. Niewidomi niezdolni do samodzielnej egzystencji uzyskają 93-proc. ulgę na bilety jednorazowe i miesięczne na autobusy i pociągi osobowe. W przypadku biletów miesięcznych na pociągi pospieszne i ekspresowe będzie im przysługiwała 51-proc. ulga. Obecnie za takie bilety niewidomi muszą płacić 100 proc. ceny. W przypadku innych biletów przysługują im zniżki w wysokości od 37 proc. do 49 proc.
Ustawa zwiększa również m.in. wysokość ulgi dla studentów na przejazdy pociągiem. Wzrosną one z 37 proc. do 51 proc. Do korzystania z niej są uprawnieni studenci do ukończenia 26 lat. Zmiany te wejdą w życie 1 stycznia 2011 roku.