Pracujący na zlecenie będzie mógł zażądać podwyżki lub płatnego urlopu, jeśli otrzyma je inny zleceniobiorca.
Senat przyjął ustawę o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, która przyznaje nowe uprawnienia samozatrudnionym oraz osobom pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych. Korzystające z ich usług firmy nie będą mogły dowolnie ustalać warunków zatrudnienia poszczególnych zleceniobiorców (np. ich wynagrodzenia, prawa do dni wolnych itp.). Jeśli osoba taka wskaże przyczynę nierównego traktowania (np. wiek, płeć, wyznanie), będzie mogła się domagać zaniechania dyskryminacji i odszkodowania. Jeżeli nową ustawę podpisze prezydent, wejdzie ona w życie 1 stycznia 2011 r.
– Zleceniobiorca, który wystąpi do sądu o odszkodowanie z tytułu nierównego traktowania, będzie musiał jedynie uprawdopodobnić, że był dyskryminowany – podkreśla Izabela Lipińska, prawnik z Kancelarii Radcy Prawnego Marcin Wojewódka.