Wszystko wskazuje, że Sejm w szybkim tempie uchwali projekt nowelizacji kodeksu pracy, który ułatwi korzystanie z urlopu ojcowskiego pracownikom adoptującym dziecko.

Nowe przepisy przewidują, że ojciec przysposobionego dziecka będzie mógł skorzystać z tygodnia urlopu ojcowskiego w ciągu roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia w sprawie przysposobienia (począwszy od roku 2012 jego wymiar wyniesie dwa tygodnie).

W pierwszym czytaniu projekt poparły wszystkie kluby parlamentarne. Trafił on do dalszych prac w sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

– Ta ustawa wyeliminuje nierówne traktowanie rodziców, którzy decydują się na adopcję – mówi Ryszard Zbrzyzny z klubu Lewica.

Obecnie mężczyźni przysposabiający dziecko mogą skorzystać z tygodnia urlopu ojcowskiego tylko do momentu ukończenia przez nie 12 miesięcy.

– Tymczasem uregulowanie prawnej sytuacji dziecka adoptowanego i procedura przysposobienia mogą trwać dłużej – mówi Stanisław Szwed, poseł klubu PiS.

Zgodnie z projektowanymi zmianami ojciec dziecka będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego w ciągu roku od adopcji, ale nie później niż do momentu ukończenia przez dziecko 7. roku życia (lub 10 lat w przypadku adopcji dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego).

Problemy rodziców adopcyjnych dostrzegł rzecznik praw obywatelskich, który otrzymywał sygnały od ojców, którzy nie mogli skorzystać z urlopu ojcowskiego.

Zdaniem Biura RPO obecne przepisy mogą naruszać konstytucyjną zasadę, zgodnie z którą państwo ma podejmować szczególne działania na rzecz rodziny.