Koszty przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych ponosi pracodawca. Dodatkowo firma opłaca też inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.
Przełożony chce przenieść pracownika do innego działu. Możliwe, że będzie musiał on wykonywać pracę w uciążliwych warunkach (np. w pomieszczeniu bez okien, przy stałym, sztucznym oświetleniu). Pracodawca powinien skierować go na wstępne badania lekarskie.
Firma nie może dopuścić do pracy osoby, która nie ma ważnych badań lekarskich. Wstępnym badaniom podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz podwładni przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Nie trzeba jednak ich przeprowadzać, jeśli firma zawiera z podwładnym kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej, a praca ma być wykonywana na tym samym stanowisku.