Przeprowadza go regionalna komisja egzaminacyjna, jeżeli pracownik ubiega się o zdobycie pierwszego stopnia specjalizacji lub centralna komisja, gdy chce on zdobyć drugi stopień specjalizacji.

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny przygotowała projekt zmian w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), który wprowadza ujednolicenie opłat za przeprowadzanie egzaminów.

Obecnie takie opłaty pracownicy socjalni również uiszczają, ale ich wysokość jest różna w zależności od komisji przeprowadzającej egzamin.

Projekt przewiduje, że opłata za egzamin na niższy stopień zawodowy będzie wynosić 10 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ubiegłym roku, czyli ok. 310 zł. Natomiast egzamin na drugi stopień specjalizacji, ze względu na to, że jest bardziej rozbudowany, będzie kosztował 20 proc. tego wynagrodzenia (ok. 620 zł).

Ponadto członkowie centralnych i regionalnych komisji egzaminacyjnych mają otrzymywać wynagrodzenie finansowane za przyznawanie awansu zawodowego pracownikom socjalnym. Środki na to będą pochodzić z budżetu państwa oraz z urzędów marszałkowskich.