Informacja z ZUS dotyczy nie tylko ubiegłego roku, ale także kapitału początkowego i tzw. hipotetycznej emerytury. Pozwala więc nie tylko skontrolować, czy firma na bieżąco odprowadza składki, ale także wyliczyć i sprawdzić, ile będzie wynosić przyszła emerytura.

W tym roku informacja ta ma zawierać:

● kwotę zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zapisanych na koncie w I filarze za okres od stycznia 1999 do grudnia 2008 roku,

● kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego,

● wysokość składek do OFE,

● kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek, które poszły do OFE za poszczególne miesiące 2009 roku,

● wysokość tzw. hipotetycznej emerytury, czyli szacunkową wartość przyszłego świadczenia.

Dwie pierwsze informacje, niezależnie od tego, czy ZUS poda wysokość hipotetycznej emerytury, mogą posłużyć ubezpieczonym do wyliczenia świadczenia. Trzeba dodać wartość kapitału początkowego oraz zapisanych na koncie emerytalnym składek i podzielić tę sumę przez statystyczną długość życia osoby w danym wieku, którą podaje GUS. Osoba 60-letnia ma np. do przeżycia statystycznie 247,5 miesiąca. Jeśli więc otrzyma ona informację, że zgromadziła np. 400 tys. zł, może wyliczyć, że jej emerytura wyniesie 1616 zł (400 tys. zł/247,5).

Trzecia dana zawarta w liście, czyli informacja o składkach za rok ubiegły, pozwala sprawdzić, czy firma na bieżąco wpłaca składki do ZUS. Ubezpieczony może stwierdzić po otrzymaniu listu nieprawidłowości dotyczące danych lub składek. Wtedy najpierw musi sprawdzić dane identyfikacyjne zawarte w informacji z ZUS. Jeśli nie są dobre, powinien pójść do firmy i sprawdzić, czy to ona popełnił błąd. Płatnik musi sprawdzić, czy przekazał do ZUS prawidłowe dane, i w ciągu 60 dni poinformować pisemnie ubezpieczonego o sposobie jego rozpatrzenia. Jeśli okaże się, że firma popełniła błąd, to ona musi go poprawić. Wtedy można się spodziewać, że składki wpłyną bez konieczności składania reklamacji.

Jeśli jednak dokumenty będą w porządku lub firma nie istnieje, ubezpieczony musi zgłosić reklamację w placówce ZUS. Zakład przygotował specjalny formularz ZUS ZRU. Jest dostępny w jego placówkach i na stronie internetowej (www.mojaskladka.zus.pl).

Emerytura hipotetyczna – na nowych zasadach

Wysokość emerytury hipotetycznej ZUS podaje ubezpieczonemu, który 31 grudnia poprzedniego roku ukończył co najmniej 35 lat. ZUS wysyła:

● informację, ile wyniosłaby emerytura, gdyby taka osoba więcej nie pracowała i odeszła na nią w wieku emerytalnym – 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna),

● specjalną informację dla osób, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje mniej niż 5 lat – od tego roku ZUS ma je informować, jaką emeryturę uzyskałyby w wieku przekraczającym ten wiek o rok, a także dwa, trzy, cztery i pięć lat, by uzmysłowić im, o ile wyższe będzie ich świadczenie, jeśli zdecydują się na dłuższą pracę,

● specjalną informację dla osób, które przekroczyły wiek emerytalny i nie mają emerytury – ZUS obliczy im świadzenie z ich faktycznego wieku oraz kolejnych pięciu lat,

● informację do wszystkich ubezpieczonych, ile wyniosłaby ich emerytura, gdyby wpłacały do ZUS – do osiągnięcia wieku emerytalnego – składki w dotychczasowej wysokości. Takie wyliczenie ma im uzmysłowić, na jakie świadczenie mogą liczyć.