Z propozycjami pracodawców nie zgodził się też resort pracy. Zakwestionował on przede wszystkim propozycję, aby pracodawca mógł odmówić urlopu na żądanie, jeżeli wymagają tego ważne potrzeby pracodawcy.

– W praktyce przepis ten może uniemożliwić korzystanie z urlopu na żądanie, bo pojęcie ważnych interesów jest bardzo szerokie. Pracodawcy mogą wykorzystywać je często i odmawiać udzielenia urlopu – mówi Bożena Lenart z departamentu prawa pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Ze względu na te wątpliwości komisja przekazała wnioskodawcom projekt noweli do ponownego rozpatrzenia. Chce też, aby jednolitą opinię w sprawie tej propozycji przyjęły organizacje pracodawców. Negatywną opinię w sprawie propozycji Pracodawców RP przedstawiła bowiem Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług.

Do ponownego rozpatrzenia przez wnioskodawców wróciła też propozycja skrócenia procedury odwoławczej od nałożonej na pracownika kary porządkowej. Pracodawcy chcą zniesienia prawa pracowników do wniesienia sprzeciwu od decyzji pracodawcy w tej sprawie (przed odwołaniem do sądu). Jednocześnie w kodeksie pracy miałby znaleźć się przepis potwierdzający prawo pracownika do wnioskowania o cofnięcie kary.

– Taki przepis mógłby jednak być niekorzystny dla pracowników, którzy musieliby czekać na decyzję pracodawcy w tej sprawie – podkreśla Adam Szejnfeld.

Chcąc się zabezpieczyć przed upływem terminu wniesienia skargi do sądu, pracownicy skarżyliby firmy bez oczekiwania na ich decyzję w sprawie ewentualnego cofnięcia kary.

7 dni ma pracownik na wniesienie sprzeciwu od kary porządkowej