Podwładny, który zostanie skierowany np. na studia, może skorzystać z płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 lub 21 dni. Dni wolne będą mu przysługiwały także wtedy, gdy firma wyrazi zgodę na dokształcanie.

Czy można podwładnemu odmówić zgody

Pracownik biurowy firmy ubezpieczeniowej chce rozpocząć studia podyplomowe z biotechnologii. Zgłasza on swoją propozycję pracodawcy i wnioskuje o wyrażenie zgody na podjęcie takiej nauki. Taka akceptacja uprawniałaby go do urlopu szkoleniowego. Czy firma może się nie zgodzić na takie podnoszenie kwalifikacji?

Czy potrzebna zgoda firmy na szkolenie

Pracownik chce rozpocząć studia podyplomowe. Czy musi uzyskać zgodę pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, jeśli będzie chciał korzystać z urlopu szkoleniowego?

Czy można wystąpić o urlop bezpłatny

Podwładny chce rozpocząć uzupełniające studia magisterskie. Pracodawca nie wyraził jednak na to zgody. Czy w takim razie pracownik może skorzystać z urlopu bezpłatnego, który poświęci na naukę?

Czy można żądać długiego urlopu

Za zgodą pracodawcy pracownik chce rozpocząć studia inżynierskie. Obawia się jednak, że będzie miał mało czasu na naukę na wymagającym kierunku. Zamierza więc wystąpić o miesięczne urlopy szkoleniowe w trakcie sesji zimowej i letniej. Czy może on żądać udzielenia ich przez pracodawcę?

Czy będzie urlop na odnowienie uprawnień

Pracownik zatrudniony na stanowisku spawacza musi przystąpić do egzaminu uaktualniającego jego uprawnienia do wykonywania tego zawodu. W praktyce nie musi się on jednak przygotowywać do tego sprawdzianu. Czy w takiej sytuacji firma ma obowiązek udzielić mu sześciodniowego urlopu szkoleniowego?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy pracownik może skorzystać z urlopu szkoleniowego.W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.