Zmieni się wzór statystycznej karty wypadków przy pracy (ZK-W). Może on zacząć już obowiązywać od września. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadków przy pracy.

Nowe przepisy rozszerzają zakres informacji, jakie pracodawca musi przedstawić w dokumentacji przekazywanej do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W statystycznej karcie wypadków przy pracy będzie musiał on określić faktyczne miejsce pracy podwładnego oraz wskazać, jaką pracę tam wykonuje (np. w oddziale, filii, magazynie, sklepie). Ponadto zostanie on zobowiązany do wskazania miejscowości, w której znajduje się jednostka zatrudniająca pracownika i jaka jest jej forma prawna (np. własność osób fizycznych, samorządowa, państwowych osób prawnych). Wykaz i przyporządkowane im kody, które trzeba wskazać w statystycznej karcie, firma znajdzie w załączniku nr 2 rozporządzenia.

– Firma nie będzie natomiast musiała wskazywać kodów miejscowości i rodzaju wykonywanej działalności. Dopisze je urząd statystyczny – mówi Małgorzata Lorenc z firmy Lorenc Doradztwo Kadrowe i Personalne.

Pracodawca nadal będzie przekazywał kartę na portal sprawozdawczy GUS w formie elektronicznej. Jego wersję papierową firma będzie wysyłać pod zmieniony adres urzędu statystycznego w Gdańsku (ul. Danusi 4).

– Nowe przepisy zmienią też zasady określania zawodu poszkodowanego pracownika w statystycznej karcie wypadków – mówi Małgorzata Lorenc.

Do końca tego roku firma powinna posługiwać się obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności określonych dla potrzeb rynku pracy. Od 2011 roku wejdzie jednak w życie nowa lista zawodów wprowadzona rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. nr 82, poz. 537). To oznacza, że od przyszłego roku firmy będą musiały posługiwać się nową klasyfikacją zawodów, wpisując dane do karty statystycznej.

Zmienione rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.