Pracodawca musi zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków (określenie przedmiotu pracy), sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach (instruktaż) oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Należy więc dokładnie określić zadania, jakie w ramach nawiązanego stosunku pracy będzie wykonywał pracownik.
Rzetelne poinformowanie podwładnego jest istotne w sytuacji, gdy pracodawca nakłada karę porządkową lub rozwiązuje umowę o pracę z powodu niewłaściwego wykonywania obowiązków pracowniczych. W takim przypadku pracownik nie może mógł się bronić, twierdząc, że nie znał dokładnie swoich obowiązków i wymagań pracodawcy. Kryterium oceny pracownika nie mogą bowiem stanowić oczekiwania pracodawcy, o których pracownik nie wie, gdy zawiera umowę o pracę, i o których pracodawca nie informuje go w czasie trwania stosunku pracy (wyrok SN z 10 listopada 1998 r. I PKN 428/98, OSNP 1999/24/791).
Realizacja tego obowiązku może nastąpić w dowolnej formie, w tym ustnej.
Wykonanie powinności pracodawcy zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach nie może jednak polegać na zobowiązaniu pracownika w regulaminie pracy do zapoznawania się z innymi regulaminami, instrukcjami i przepisami obowiązującymi na jego stanowisku pracy (por. wyr. SN z 29 maja 2007 r., II PK 317/06, OSNP 2008/13-14/192). W praktyce najczęściej obowiązek ten pracodawca realizuje, sporządzając pisemny zakres czynności/obowiązków. Przy czym forma pisemna nie jest obowiązkowa, lecz wskazana ze względów dowodowych.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Pracodawca musi dokładnie określić zakres zadań pracownika i jego podstawowe uprawnienia.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz więcej informacji na temat:

- Wskazania zakresu obowiązków
- Polecenia wykonania innych czynności
- Zmiany zakresu obowiązków
- Zapoznania z tajemnicą przedsiębiorstwa
- Określenia porządku pracy