Spotkanie na temat projektowanych zmian w ustawie odbyło się z inicjatywy i w siedzibie Związku Artystów Scen Polskich.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, instytucje kultury podzielono na instytucje artystyczne (działające sezonowo, m.in.: teatry, opery, operetki, filharmonie, zespoły pieśni i tańca, orkiestry) i inne instytucje kultury (np. muzea, biblioteki, domy kultury, galerie). Instytucji artystycznych ma dotyczyć szereg nowych regulacji, np. planowanie pracy w ramach sezonu, a nie - jak w innych instytucjach - roku kalendarzowego.

Artyści (aktorzy, muzycy, tancerze itp.) mają być zatrudniani na podstawie umowy sezonowej, na czas określony - od jednego do pięciu sezonów. Nie później, niż 30 kwietnia ostatniego sezonu, na jaki umowa będzie zawarta, strony umowy będą musiały określić zamiar jej przedłużenia lub rozwiązania. Artyści legitymujący się stażem 15 lat pracy na podstawie sezonowych umów artystycznych, będą mieli po tym okresie prawo do zawarcia umowy na czas nieokreślony. W projekcie nowelizacji zaproponowano także m.in. zapis zakazujący prowadzenia przez artystę działalności na rzecz innych podmiotów bez zgody pracodawcy. Może to dotyczyć na przykład aktora zatrudnionego na etacie w teatrze, a jednocześnie zamierzającego występować w filmie, w reklamie, serialu telewizyjnym itp., albo muzyka zatrudnionego w filharmonii na etacie i podejmującego dodatkową pracę.

W opinii artystów przepisy projektu mogą drastycznie wpłynąć na "poziom bytowy i artystyczny wykonawców". Argumentowali oni, że na podstawie sezonowej umowy na czas określony nie będą mogli wziąć np. kredytu w banku, bo ten wymaga od kredytobiorcy, w większości przypadków, zaświadczenia o zatrudnieniu na czas nieokreślony.