Najwięcej kontrowersji budzi propozycja, aby np. teatr, orkiestra lub chór mogły zatrudniać pracowników artystycznych na czas nieokreślony dopiero po 6 latach pracy, jeśli osoba jest zatrudniana w jednej placówce, lub dopiero po upływie 15 lat, jeśli zmieni pracodawcę. Zdaniem Kazimierza Ujazdowskiego, byłego ministra kultury, rozwiązanie to w szczególności uderzy w młodych artystów, którzy nie będą mieli szans na stabilne zatrudnienie, w niektórych przypadkach (np. tancerzy) przez swoją całą artystyczną karierę. Według resortu kultury nowa ustawa ułatwi samorządom zarządzanie placówkami kultury i poprawi jakość ich oferty. Nie jest także sprzeczna z obowiązującym prawem.