Za dobę podróży służbowej pracownik otrzyma 30 zł diety służbowej, czyli o 7 zł więcej niż obecnie. Ryczałt na nocleg w czasie delegacji wzrośnie z 34,50 do 45 zł, a na dojazd lokalnymi środkami komunikacji – z 4,60 zł do 6 zł. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Zastąpi ono dwa dotychczasowe rozporządzenia, które regulowały odrębnie zwrot kosztów delegacji krajowych i zagranicznych.

Z wyjątkiem nowych stawek diet i ryczałtów projekt rozporządzenia nie zmienia w istotny sposób zasad finansowania i rozliczania podróży służbowych.

– Dieta za podróż w kraju będzie jednak proporcjonalnie obniżana, jeśli podczas delegacji pracownik miał zapewnione bezpłatne, częściowe wyżywienie, czyli jeden lub dwa posiłki – mówi Michał Raczek, prawnik z firmy doradczej Raczek Dobrzański.

Jeżeli miał zapewnione śniadania lub kolacje, dieta będzie obniżona o 25 proc. Jeśli zaś korzystał z bezpłatnych obiadów, otrzyma połowę dobowej diety.

Nowe przepisy ułatwią pracownikom dokumentowanie kosztów delegacji krajowej. Do rozliczenia kosztów podróży służbowej nie będą musieli oni dołączać biletów za przejazd publicznym środkiem transportu kolejowego lub autobusowego.

– Pracodawca dokona zwrotu kosztów przejazdu pociągiem lub autobusem na podstawie cen biletów określonych w taryfach przewoźników – mówi Michał Raczek.

Nowe przepisy zmieniają też kwoty diet i limitów noclegowych na podróże zagraniczne. Na przykład dieta dobowa na delegację w Niemczech wzrośnie z 42 do 49 euro (limit noclegowy ze 103 euro do 150 euro), we Francji – z 45 do 50 euro, a w USA – z 46 do 59 dol. W Rosji dieta wzrośnie z 50 dol. do 48 euro, a limit noclegowy – ze 130 dol. do aż 200 euro. Wzrosną też stawki diet i limitów, m.in. w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Irlandii i Austrii.

Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą samodzielnie ustalać wysokości diet w układach zbiorowych, regulaminach wynagradzania lub umowach o pracę. Nie mogą one jednak być niższe od tych przewidzianych w rozporządzeniu obowiązującym pracodawców sfery budżetowej.