Konstytucja RP gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do ochrony swojego życia prywatnego. Nikt nie może być obowiązany do ujawniania informacji dotyczących jego osoby, w tym również tych dotyczących stanu zdrowia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zezwalają na to przepisy ustawowe. Na podstawie kodeksu pracy firmy mogą sprawdzać, czy stan zdrowia pracownika nie uniemożliwia mu podjęcia pracy na danym stanowisku. Dlatego pracownik musi poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim.

Pracodawca może też odsunąć od pracy osobę, której zachowanie lub wygląd uzasadnia podejrzenie choroby. Ma też prawo skierować takiego pracownika na badania lekarskie. Obowiązkiem pracodawcy jest bowiem zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zapobieganie wypadkom przy pracy i innym zagrożeniom dla życia lub zdrowia wszystkich pracowników. Dlatego pracodawca może też nie dopuszczać do pracy osób, które podejrzewa o spożycie alkoholu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy firma może sprawdzić stan zdrowia pracownika.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Wstępnych badań na jakie ma prawo skierować firma
- Okresowej kontroli stanu zdrowia pracownika
- Badania trzeźwości pracownika
- Co w sytuacji gdy pracownik jest chory