Pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby przysługuje zasiłek chorobowy. Może on jednak utracić do niego prawo, jeżeli wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem albo gdy w czasie choroby wykonuje pracę zarobkową.
Do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich uprawniony jest płatnik zasiłków, czyli pracodawca albo oddział lub inspektorat ZUS.
Pracodawca wypłaca zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Gdy zgłasza ich mniej, prawo do zasiłków ustala i dokonuje ich wypłaty ZUS. Liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto ma prawo skontrolować chorego pracownika.W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:- Zakresu kontroli- Terminów i przyczyn kontroli- Kto może skontrolować pracownika na zwolnieniu- Pozbawienia prawa do zasiłku