W ciągu dwóch ostatnich lat prawie o 1/3 zmniejszyły się środki, jakie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wypłaca powiatom na pomoc niepełnosprawnym. W porównaniu z rokiem 2008 samorządy otrzymają w tym roku o 293 mln zł mniej, a w porównaniu z 2009 rokiem – o 79 mln zł.

Choć powiaty dopiero w marcu podejmują uchwały w sprawie podziału takich pieniędzy na cały rok, to w wielu już teraz brakuje środków na pomoc wszystkim niepełnosprawnym. A do końca roku będą one jeszcze składać wnioski o dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego i likwidacji barier architektonicznych.

Chętnych z roku na rok przybywa. W styczniu 2010 r. w ciągu jednego dnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjął 476 wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. W całym 2009 roku dopłaty takie otrzymało 276 osób i 145 opiekunów.

Dodatkowe ograniczenia

Samorządy będą musiały zaostrzyć kryteria udzielania pomocy, aby wystarczyło środków dla najbardziej potrzebujących.

– Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych nie będziemy odmawiać tylko niepełnosprawnym dzieciom i osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności – mówi Halina Bartkowicz-Błażejewska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Rawie Mazowieckiej.

Podkreśla, że na wszystkie zadania związane z rehabilitacją powiat rawski otrzymał w tym roku 1,13 mln zł. Aby uregulować zaległości i wszystkie wnioski o pomoc, które spłynęły do kwietnia, już brakuje tam około 800 tys. zł. A wniosków będzie przecież przybywać.

Podobne obostrzenia będą też obowiązywać w innych powiatach.