Zasiłek chorobowy przysługuje nie tylko pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby. Otrzyma go także osoba, która nie może wykonywać pracy z powodu przebywania w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego czy też w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby, uprawniającą do zasiłku chorobowego traktuje się także niemożność wykonywania pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów, a także w przypadku podejrzenia o zakażenie lub chorobę zakaźną.

Najpierw wynagrodzenie

Pracownik, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym, ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby. Jest ono wypłacane i finansowane przez pracodawcę i przysługuje za okres do 33 dni w roku kalendarzowym. Od 34 dnia niezdolności do pracy pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego. Zasadę tę stosuje się do pracowników, którzy nie ukończyli 50 roku życia. Jeżeli pracownik ukończył 50 lat, to przysługuje mu wynagrodzenie za czas choroby łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, a od 15 dnia nabywa prawo do zasiłku chorobowego. 14-dniowy okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby dotyczy niezdolności do pracy z powodu choroby pracownika, przypadającej po roku kalendarzowym, w którym ukończył on 50 rok życia. Oznacza to, że w 2010 roku prawo do wynagrodzenia za czas choroby przez 14 dni przysługuje tym pracownikom, którzy 50 lat ukończyli do 31 grudnia 2009 r. włącznie.

Wynagrodzenie za czas choroby nie przysługuje za okresy niemożności wykonywania pracy z powodu przebywania w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego i w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych. Od początku niezdolności do pracy przysługuje wówczas zasiłek chorobowy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Okresu wyczekiwania
- Zasiłku od pierwszego dnia
- Rozwiązania umowy
- Skutków wypadku przy pracy